Giết mổ bò không nhân đạo: Không để một người làm, cả làng chịu

Việc phía Úc ra lệnh cấm xuất khẩu gia súc cho một công ty của Việt Nam và cấm cung cấp cho nhiều lò giết mổ ở Hải Phòng vì nghi ngờ các đơn vị này ngược đãi động vật (như dùng búa tạ để đập đầu các con vật), vi phạm quy định ESCAS, theo đại diện một số doanh nghiệp là đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín chung.

Read More